Shortlease

Shortlease is lease met een korte looptijd. Het gaat vaak om korte periodes (twee tot twaalf maanden), met bijvoorbeeld een opzegtermijn van één maand. Shortlease wordt vaak ingezet als een organisatie tijdelijk behoefte heeft aan extra auto's, bijvoorbeeld voor tijdelijke medewerkers, of als voorloper voor een Full Operational leaseauto.